Błąd w sztuce lekarskiej

Jeśli doznałeś urazu z powodu nieprzestrzegania przez lekarza przyjętych praktyk i procedur medycznych, możesz mieć prawo do odszkodowania. Nasza kancelaria specjalizuje się w rozpatrywaniu takich roszczeń i ustalaniu, czy doszło do potencjalnego odstępstwa od przyjętych praktyk medycznych, które mogłoby uprawniać poszkodowanego do odszkodowania. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszej pomocy.

Błąd w sztuce lekarskiej ma miejsce, gdy pracownik służby zdrowia, taki jak lekarz, pielęgniarka lub szpital, nie zapewnia właściwej opieki medycznej, co skutkuje szkodą lub urazem pacjenta. W Nowym Jorku błąd w sztuce lekarskiej jest złożoną dziedziną prawa z określonymi zasadami i procedurami.

Aby wnieść roszczenie z tytułu błędu w sztuce lekarskiej w Nowym Jorku, pacjent musi być w stanie wykazać, że pracownik służby zdrowia lub placówka medyczna nie zapewniła rozsądnego standardu opieki i że to zaniedbanie spowodowało obrażenia lub szkody. Należy również wykazać, że obrażenia lub szkody wynikały z zaniedbania pracownika służby zdrowia lub placówki, a nie z podstawowej choroby lub innej przyczyny.

Zgodnie z prawem stanu Nowy Jork istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać przy składaniu pozwu o błąd w sztuce lekarskiej. Jedną z tych zasad jest konieczność pisemnego powiadomienia pracownika służby zdrowia lub placówki medycznej co najmniej 90 dni przed złożeniem pozwu. Dodatkowo, musisz uzyskać zaświadczenie od wykwalifikowanego eksperta medycznego, które potwierdzi, że istnieją uzasadnione podstawy do wniesienia roszczenia.

Załóżmy, że uważasz, że padłeś ofiarą błędu w sztuce lekarskiej w Nowym Jorku.W takim przypadku należy skontaktować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże w poruszaniu się po złożonym procesie prawnym i zapewni ochronę praw poszkodowanego. Adwokat może pomóc zebrać niezbędne dowody na poparcie roszczenia, współpracować z ekspertami medycznymi w celu zbudowania silnej sprawy i walczyć o odszkodowanie, na które zasługujesz za obrażenia i szkody.

Kancelaria Heller Personal Injury Law Firm będzie gorliwie reprezentować naszych klientów i dążyć do jak najlepszej ugody i werdyktu.

Zadzwoń teraz pod numer 516-441-5656, aby uzyskać bezpłatną konsultację z doświadczonym prawnikiem.Nasi nowojorscy adwokaci ds. błędów medycznych są tutaj, aby pomóc Ci w tym trudnym czasie. Mówimy po polsku, hiszpańsku i ukraińsku.

menuchevron-down